Bærekraftig arv – bærekraftig fremtid

Vieser utvikler hele tiden sitt sortiment for å tilby de beste løsningene for kundenes behov. Vi er sterkt verdiorienterte og bærekraft er forankret i vår bedriftskultur.

Verdidrevet bærekraft

For Vieser betyr bærekraftig utvikling en forpliktelse til langsiktige mål og tydelige arbeidsmodeller gjennom hele virksomheten. Vi har komplementære mål som er like viktige: å maksimere både bærekraft og fortjeneste. Våre verdier – omsorgsfull, samarbeidende, banebrytende og dedikert – kobler oss direkte til bærekraftig utvikling. For oss er bærekraft ikke bare et valg, det er også avgjørende for vår markedstilstedeværelse og langsiktige suksess. Det er viktig å kontinuerlig redusere vårt fotavtrykk og samtidig øke vårt håndavtrykk gjennom våre operasjoner, produkter og tjenester.

Viesers bærkraftsrapport 2023

I vår aller første bærekraftsrapport tar vi et dypdykk i vårt siste bærekraftsarbeid, vesentlighetsvurdering og våre fremtidige bærekraftsmål.

Les rapport

Hilsen fra administrerende direktør

Byggenæringen står for en tredjedel av alle klimagassutslipp på global skala, hovedsakelig gjennom materialkostnader og energi brukt under bygging. Vieser har i denne sammenheng en avgjørende rolle for å beskytte disse bygningene med førsteklasses gulvavløpsløsninger, hvis tekniske levetid strekker seg til rundt 60 år. Levetiden og kvaliteten på våre løsninger er vårt viktigste bidrag til ansvarlig virksomhet, overdimensjonert i dens samlede innvirkning. Selv om dette er positivt, er det ikke nok: Vi fremhevet bærekraft som et av våre viktigste strategiske initiativer å ta fatt på i 2020, og med det har vi nå tatt skritt for å formalisere et veikart fremover med å minimere fotavtrykket vårt som det opprinnelige målet om netto null til 2035.

Annika Jyllilä-Vertigans

«Levetiden og kvaliteten på våre løsninger er vårt viktigste bidrag til ansvarlig virksomhet.»

Viesers bærekraftsreise – nøkkelinnsikt og tall

Hos Vieser ligger ansvaret for bærekraft hos styret, administrerende direktør og ledergruppen. Bærekraftspørsmål diskuteres jevnlig på styremøter sammen med andre forretningsprioriteringer. Bærekraft er et av resultatmålene som brukes av toppledelsen for å sette mål, og Viesers ledergruppe evaluerer bærekraftsrisikoer som en del av sin forretningsrisikovurdering.

Dobbel vesentlighetsvurdering fullført i 2023

I 2023 gjennomførte Vieser en dobbel vesentlighetsvurdering for å identifisere, evaluere og prioritere miljømessige og sosiale bærekraftspåvirkninger, risikoer og muligheter. Den hadde også som mål å gi innsikt for å veilede fremtidige handlinger ved å justere forretningsstrategier, mål og styring deretter. Evalueringen omfattet hele verdikjedene, inkludert både interne og eksterne aktiviteter. Som et resultat ble seks essensielle temaer identifisert: klimaendringer, ressursbruk og sirkulær økonomi, egen arbeidskraft, arbeidere i verdikjeden, forbrukere og sluttbrukere, og forretningsadferd. Disse temaene vil lede Viesers bærekraftsarbeid og rapportering i fremtiden.

Klimaendringer, ressursbruk og sirkulær økonomi, egen arbeidsstyrke, arbeidere i verdikjeden, forbrukere og sluttbrukere og forretningsadferd er seks viktige temaer som skal lede Viesers bærekraftsarbeid og rapportering i fremtiden.

Klimagassutslipp – Scope 1, 2 og 3

Viesers totale karbonavtrykk i 2023 utgjorde 580 tCO2. Dette tallet inkluderer Scope 1, 2 og 3, delvis (kategori 1, 4, 6, 7 og 9). Scope 1 & 2 genererte 37 tCO2 (8 %) mens Scope 3 genererte størstedelen av utslippene 533 tCO2 (92 %). I Scope 3 var kategori 1, kjøpte varer og tjenester, den største kilden til utslipp med 507 tCO2. Vieser eier ingen produksjonsanlegg, og det er grunnen til at innkjøpte varer og tjenester står for størstedelen av utslippene. Vårt mål er å forbedre datakvaliteten og dekke alle Scope 3-kategorier for rapporteringsåret 2025 og sette det som basisår. Når vi har oppnådd det, streber vi etter å sette vitenskapsbaserte mål (Science Based Targets).

Vieser har som mål å forbedre datakvaliteten og dekke alle Scope 3-kategorier for rapporteringsåret 2025.

Personalet er vår største ressurs

Vi i Vieser synes det er viktig at våre ansatte har det bra og trives på jobben. Derfor samarbeider vi med Paree Group for å tilby HR-tjenester som fremmer et positivt arbeidsmiljø og støtter våre ansattes trivsel og karriereutvikling. Sammen streber vi for sosial bærekraft gjennom våre mål for 2023 og fremtiden, som inkluderer talentutvikling og kompetanseheving. På denne måten skaper vi en trygg og støttende arbeidsplass for alle våre ansatte.

Vieser er forpliktet til å fremme likestilling og mangfold på arbeidsplassen. Ved å følge lovene om likestilling og likebehandling har vi oppnådd resultater – 56 % av våre ansatte er kvinner og de innehar 60 % av lederstillinger. I tillegg har vi fortløpende samlet inn tilbakemeldinger fra våre ansatte gjennom en årlig medarbeiderundersøkelse ved hjelp av en ekstern partner. Vi er stolte over at People Power Index nylig vurderte vår ytelse som utmerket, med et nivå syv (81,4/AAA) på syvpunktsskalaen.

Business Conduct

Hos Vieser ser vi ansvar som en kollektiv innsats. Å kjenne til og overholde gjeldende lover og regler er et grunnleggende krav for oss alle. I 2023 lanserte vi våre etiske retningslinjer, som inkluderer for eksempel generelle retningslinjer om antikorrupsjon, miljøspørsmål, menneskerettigheter og forebygging av trakassering. Ved utgangen av 2023 hadde 100 % av Viesers ansatte fullført opplæringen, bestått testen og sluttet seg til koden vår.

Whistleblower-varslingskanal

I tillegg har Vieser en varslingskanal tilgjengelig for sine interne og eksterne interessenter. Til dags dato er vi ikke kjent med noen brudd på våre etiske retningslinjer, og ingen meldinger ble sendt gjennom varslingskanalen i 2023. Du kan få tilgang til varslingskanalen her.

 

Fremtidige fokusområder for bærekraft

I fremtiden er Vieser forpliktet til bærekraftig virksomhet ganske enkelt fordi det er den rette tingen å gjøre. Ettersom bærekraft er kjernekomponenten i beslutningstaking, vil bærekraft bli inkludert i Viesers insentivprogram fra 2024. Å engasjere oss i bærekraftig virksomhet betyr også at vi oppfyller compliance-relaterte krav og tar systematiske skritt for å overholde bærekraftslover, forskrifter og etiske retningslinjer. Vi innser også de økende kundenes forventninger og krav i byggebransjen og er innstilt på å posisjonere oss som en bransjeleder innen bærekraft. For å fremme bærekraftig innovasjon som sirkulære økonomiinitiativer, utforsker Vieser kontinuerlig nye forretningsmuligheter med strategiske partnere.

Viesers første bærekraftsrapport er et konkret skritt videre på vår reise mot å tilpasse merkevaren vår og kommunikasjonen vår med bærekraftsprinsipper. Senere i 2024 vil vi starte intern opplæring i bærekraftskommunikasjon samt pilotforberedelsene for CSRD-rapportering for å møte de europeiske bærekraftsrapporteringsstandardene i fremtiden.

Mer bærekraftig bygg – sammen med bransjeaktørene

Vieser er medlem av Green Building Council Finland, og sammen med Paree Group, av flere andre organisasjoner, inkludert FIBS ry, UN Global Compact, The Association of Finish Work, Chamber of Commerce and Family Business Association (Perheyritysten liitto). Målet vårt med å delta er å engasjere seg i diskusjon, forstå de systemiske problemene med bærekraft, identifisere forretningsmuligheter, lære av våre interessenter og gi våre ansatte muligheter for bærekraftsutdanning, med sikte på å støtte vår virksomhet og bærekraftsarbeid.

Vår første bærekrafts rapport

Miljøproduktdeklarasjoner gitt for Viesers fire produktgrupper

Kontakt oss Kontakt oss