Bærekraftig arv – bærekraftig fremtid

Vi driver ansvarlig forretningsvirksomhet som er tuftet på verdier om bærekraftig utvikling og som har vært en av Viesers hjørnesteiner helt siden bedriften tok sine første skritt i 1973. Bærekraftig utvikling er nå blitt løftet opp til å bli ett av Viesers overordnete strategiske mål, og vi engasjerer oss sterkere enn noen ganger før.

Langsiktig og uten kompromisser

«Vieser ble til i 1973 for å løse et konkret problem ved bygninger: gulvsluk av støpejern rustet lett, og lekkasjer førte til vannskader. Dette førte til omfattende reparasjons- eller oppussingsbehov altfor snart. Gulvslukene fra Vieser rettet opp i situasjonen. De hjelper til med å forebygge vannskader og forlenger dermed bygningenes levetid», opplyser Viesers administrative direktør Annika Jyllilä–Vertigans.

«Viljen er klar. Bærekraft er viktig for oss, og vi ønsker å utvikle oss enda mer i det. Det er mye arbeid å gjøre, men vi er på rett vei,» sier Janina Ollberg Head of Portfolio, Supply Chain & Sustainability.

Ansvarlighet gjennom hele virksomheten

Bærekraftig utvikling betyr for oss konkrete handlinger. Det er å forplikte seg til langsiktige mål og tydelige handlingsmønstre gjennom hele forretningsvirksomheten. Vi har løftet ansvarlighet opp til å være et like viktig mål som resultater, og vi har en stødig plan for å implementere den i produktutviklingsprosessen og samarbeidet med leverandører. Det å komme fra Norden gir oss en unik pionerfordel når vi forankrer vår virksomhet på et enda mer bærekraftig grunnlag.

«For oss er velstand gjennom hele vår verdikjede det viktigste, og vi tar særlig vare på den mentale og fysiske velbefinnende i vårt team. For oss er det også viktig å bl.a. forstå det nøyakige karbonfotavtrykket i våre egne handlinger – og hvordan man kan minske det avtrykket på alle mulige måter», konstaterer Annika Jyllilä–Vertigans.

Les mer om Viesers planer og mål i intervjuet som ble gjort i forbindelse med Aalto EEs program Strategic Sustainability for Business.

Viesers Program for bærekraftig utvikling

Et sterkt grunnlag

  • Vår bedrifts virksomhet er sertifisert etter kvalitets- og miljøstandardene (ISO 9001 og 14001).
  • Typegodkjenningene og produktsertifikatene garanterer for at våre produkter er trygge, velfungerende og har lang levetid i våtrommene.
  • Å sørge for tilgang til reservedeler på lang sikt – vannlås og slukrister er kompatible også om 20 år og vil fortsette å være det.
  • Produktene er i samsvar med REACH-forskriften, vi anvender ingen skadelige kjemikalier i produkter eller produksjonsprosesser.
  • Bærekraftig utvikling blir målbevisst tatt hensyn til så vel i utforming av produkter og innovasjoner som materialer, utslipp og resirkulerigsmulighetene.
  • Produksjon og underleverandører i Finland sørger for korte logistikkjeder og en ansvarlig og transparent bedriftsvirksomhet.

En mer bærekraftig fremtid

  • Våre retningslinjer for bærekraftig utvikling blir utviklet kontinuerlig: Til å begynne med fokuserer vi på sentrale elementer i vår virksomhet og de konkrete målere som er satt for dem, utarbeider miljødeklarasjoner og oppgir karbonfotavtrykkene for våre produkter.
  • Etter dette er vi klare til å sette våre langsiktige mål for utslippsreduksjon og forplikte oss på dem.
  • Hos Vieser spiller bærekraftig utvikling like stor rolle som fortjeneste, i beslutstaking blir de vektet 50 % / 50 %.
  • Vår egen handlingsplan for bærekraftig utvikling er knyttet til FNs handlingsplan (UN Sustainable Development Goals), der de for oss viktigste målene handler om å fremme anstendig arbeid og økonomisk vekst (nr. 8) samt å sikre bærekraftig forbruk (nr. 12).

Mer bærekraftig byggevirksomhet – sammen med aktørene i bransjen

Som en del av programmet for bærekraftig utviklig er Vieser en aktiv deltaker i foreningen Green Building Council Finland. Foreningens mål er å fremme karbonnøytrale løsninger som støtter sirkulær økonomi og bærekraftig livsstil og bringe disse til en naturlig del av all virksomhet i bolig- og byggebransjen.

«Green Building Council er et godt forum for oss å bringe våre krefter sammen og bidra med vårt i dette felles oppdraget», konstaterer Viesers administrative direktør Annika Jyllilä–Vertigans.

Mer om Green Building Council Finlands mål og virksomhet finner du her.

Kontakt oss Kontakt oss