Miljøproduktdeklarasjoner gitt for Viesers fire produktgrupper

Byggesektoren krever stadig oftere tredjeparts verifiserte miljødeklarasjoner (EPD-er) som muliggjør en detaljert miljøvurdering av forskjellige byggematerialer. EPD-er følger metodikken for livssyklusanalyse (LCA) og gir standardiserte data om, for eksempel, utslipp relatert til materialbehandling og produksjon. EPD-er er gyldige i fem år.

EPD-er ble gitt for forhøynings ringer, gulvsluk, rister og slukrenner

Viesers produktgruppespesifikke EPD-er lister opp alle forhøynings ringer, gulvsluk, rister og slukrenner som er omfattet av EPD-ene. EPD-ene er i tråd med ISO 14025 og EN 15804-standardene og er tilgjengelige i EPD-biblioteket som vedlikeholdes av The International EPD® System-programmet. Alle fire EPD-er er også tilgjengelige i materialbanken på nettstedet vårt:
Last ned Viesers EPD for forhøynings ringer her. (EPD-registreringsnummer: S-P-11693.)
Last ned Viesers EPD for gulvsluk her. (EPD-registreringsnummer: S-P-05962.)
Last ned Viesers EPD for rister her. (EPD-registreringsnummer: S-P-11691.)
Last ned Viesers EPD for slukrenner her. (EPD-registreringsnummer: S-P-11692.)

EPD-er er et skritt fremover i vårt bærekraftsarbeid

På Vieser er bærekrafts initiativer kjernen i forretningsstrategien vår, og vi er engasjert i å ta konkrete skritt mot en bedre fremtid. «EPD-ene hjelper våre kunder med å få pålitelig, transparent og aktuell informasjon om miljøpåvirkningen av produktene våre,» sier Janina Ollberg, leder for portefølje, forsyningskjede og bærekraft.

«Når det gjelder gulvsluk inkluderer produktgruppespesifikk EPD dessverre ikke informasjon om skruddklemring som alltid følger med i pakken i det norske utvalget. Rapporteringsinnhold til EPD-bibliotekene varierer også litt fra land til land. Den internasjonalt aksepterte rapporteringsinnhold etterfulgt av Viesers EPDer er også akseptert i Norge», fortsetter Ollberg.

Les mer om vår bærekraft her.