Vår første bærekrafts rapport

Hos Vieser er bærekraftig utvikling mer enn bare kortsiktige prestasjoner. Det betyr en forpliktelse til langsiktige mål og gjennomsiktig forretningspraksis på alle nivåer i selskapet vårt. Vårt fokus er å balansere viktigheten av bærekraft og lønnsomhet, som begge er like viktige i vår virksomhet. Rapporten samler vår analyse av situasjonen og vårt syn på fremtiden.

Kjernen i vår virksomhet er vår forpliktelse til bærekraft. Våre verdier – omsorgsfull, samarbeidende, banebrytende og engasjert – er ikke bare ord på papir, men prinsipper som styrer alle beslutninger vi tar. Siden 2020 har vi gjort bærekraft til et viktig strategisk fokus og tilpasset oss prinsippene for bærekraftig utvikling. For oss er bærekraft ikke bare et moralsk imperativ, men også et forretningsimperativ. Dette er avgjørende for vår markedsadgang og vår langsiktige suksess. Vi jobber kontinuerlig med å redusere vårt miljøavtrykk. Ved å finne nye bærekraftige løsninger og ligge i forkant av markedstrender, driver vi ikke bare virksomheten fremover, men styrker også merkevaren vår, øker troverdigheten og bygger tillit hos interessentene våre.

Høydepunkter fra 2023

I 2023 gjennomførte vi en dobbel vesentlighetsanalyse og ferdigstilte vårt veikart for bærekraft. Vi har også gjort fremskritt med å måle Scope 1, 2 og delvis Scope 3 klimagassutslipp, og begynte å bruke resirkulert plast i emballasjen vår. Vårt fokus på Design for bærekraft er nå oversatt til vår nye produktutvikling, og vi leder kompetansesenteret for sirkulær økonomi i Paree-konsernet i samarbeid med andre Paree-datterselskaper. I tillegg har alle Vieser-ansatte fullført opplæring i etiske retningslinjer innen utgangen av 2023.

Bærekraft fra styring til implementering

Hos Vieser starter vårt engasjement for bærekraft på toppen med styret, administrerende direktør og ledergruppen. Konsernsjefen har hovedansvaret for å drive vår bærekraftstrategi fremover for å sikre at den gjennomføres på en vellykket måte. Styret vårt spiller en avgjørende rolle i å godkjenne bærekrafts mål, veikart og KPI-er. Bærekraft er en nøkkelindikator (KPI) som brukes til å sette resultatmål. Ledergruppen vår tar bærekrafts risikoer på alvor og innlemmer dem i våre bredere vurderinger av forretningsrisiko. Vår doble vesentlighetsvurdering for 2023 undersøkte også bærekrafts risiko og -muligheter.

Annika Jyllilä-Vertigans, administrerende direktør i Vieser Oy.

«Som familiebedrift tar vi vårt ansvar overfor våre interessenter svært alvorlig og har et genuint ønske om å skape en varig, positiv arv.»

Klima og sirkulærøkonomi

I 2023 gjennomførte vi våre første karbonavtrykksberegning for 2022, med søkelys på Scope 1 og 2 og Scope 3 kategoriene 1, 4, 5, 6, 7 og 9. Selv om vi fant ut at datadekningen og kvaliteten på Scope 3 fortsatt er på et grunnleggende nivå, ble det klart at Scope 3-utslippene sto for størstedelen av selskapets utslipp. Denne innsikten bekreftet at vår innsats for bærekraft og fokus bør være på å redusere våre Scope 3-utslipp fremover.

I 2023 deltok Vieser i opplæringsprogrammet Circular Design i regi av Design Forum Finland for å øke vår forståelse av beste praksis på feltet. I tillegg samarbeider vi med Paree Groups datterselskaper om et initiativ for å minimere avfall og øke bruken av resirkulerte materialer i våre produksjons- og pakkeprosesser. Vårt viktigste mål er å gå fra jomfruelig plast til resirkulert plast som også kan gjenvinnes. I tillegg er vi i ferd med å gå over til å bruke mer resirkulerte materialer i produktene våre.

Kommende milepæler

Vårt mål er å forbedre datakvaliteten og inkludere alle relevante Scope 3-kategorier, slik at vi kan sette vitenskapsbaserte mål (Science Based Targets). I mellomtiden jobber vi aktivt med leverandørene våre for å redusere energiforbruket og forbedre materialeffektiviteten. Siden vi ikke eier produksjonsanlegg, er samarbeid fortsatt vår mest effektive måte å oppnå resultater både internt og eksternt. Vårt fokus er på tettere partnerskap med leverandører, kunder og viktige interessenter for å jobbe mot en fremtid med bærekraftig materialgjenbruk og resirkulering.

Bærekraft ble identifisert som et viktig strategisk initiativ for Vieser i 2020, og vi har gjort betydelige fremskritt mot å formalisere et veikart som tar sikte på å oppnå netto null drift innen 2035. Fremover vil vi gi ut en oppdatert rapport årlig for å vise vår fremgang.

Mer informasjon om våre mål og tiltak finner du i vår bærekrafts rapport 2023

Les rapport

Ytterligere informasjon

Tiina Pekola, leder for markedsføring og kommunikasjon

Janina Ollberg, porteføljesjef, forsyningskjede og bærekraft

Annika Jyllilä-Vertigans, administrerende direktør

Vieser Oy, en del av Paree Group

Vieser spiller en nøkkelrolle i å forlenge livssyklusen til bygninger med gulvavløpsløsninger av høy kvalitet. Viesers produkter har blitt produsert i Finland siden starten i 1973.