kestävä kehitys

Bærekraftig utvikling som strategisk spydspiss

Ansvarlighet og bærekraftig forretningsvirksomhet ble nylig løftet opp til å bli Viesers overordnete strategiske mål. Bærekraftig utvikling er ingen nyhet for oss. Den har vært en av hjørnesteinene helt siden bedriftens første skritt i 1973.

«Vieser ble til i 1973 for å løse et konkret problem i bebyggelsen: gulvsluk av støpejern rustet lett, og lekkasjer førte til vannskader som forkortet bygningenes levetid. Gulvslukene fra Vieser rettet opp i situasjonen. De hjelper til med å forebygge vannskader og dermed forlenger bygningenes levetid», opplyser Viesers administrativ direktør Annika Jyllilä–Vertigans.

Ledelsen trekker retninglinjer

Retningslinjene for hvordan bedriften skal fordele vekten mellom ansvarlighet og resultat, kommer fra ledelsen. Skalaen her er stor, så både internt og eksternt velfungerande kommunikasjon er en sentral målsetting. Begge retningslinjene og kommunikasjonen må fungere tydelig for at de skal kunne forankres i den praktiske virksomheten. For eksempel skal en ansatt kunne vite sikkert om det er greit å velge et mer ansvarlig, men litt dyrere materialalternativ. 

I spissen for Viesers bærekraftige forretningsvirksomhet står ansvarlighets-, utviklings-, og kvalitetsleder Esa Mouhu.  Ledelsen samarbeider tett for å føre prosjektet videre. I tillegg til Esa Mouhu deltok Janina Ollberg, lederen for porteføljer og strategiske materialvalg, samt administrativ direktør Annika Jyllilä–Vertigans i programmet Strategic Sustainability for Business som Aalto EE og UC Berkeley Executive Education organiserte tidligere i høst. Målet var å få nye perspektiver for å fremme Viesers bærekraftige forretningsvirksomhet.

«Det er en god del arbeid som venter, men vi har allerede en solid basis som vi kan bygge videre på. Vi er på rett vei med godt utgangspunkt å jobbe videre fra», sier Esa Mouhu.

Tiden for ansvarlighet er nå

Jyllilä–Vertigans, Mouhu og Ollberg presiserer at ingen bedrift har råd til å overse ansvarlighet i sin forretningsvirksomhet.

«Klimakrise, biodiversitetstap og brudd på menneskerettigheter angår oss alle. I tillegg er ansvarlig forretningsførsel også god forretningsførsel. Investorer ser mangel på ansvarlighet som en finansieringsrisiko, og dette har sin pris», presiserer Annika Jyllilä–Vertigans.

Les Viesers manifest for bærekraftig forretningsvirksomhet her, og les mer om strategi og mål på Aalto-universitetets side.