Vieser ble medlem i Greem Building Council Finland

Ansvarlighet og bærekraftig forretningsvirksomhet ble nylig løftet opp til å bli Viesers overordnete strategiske mål. Temaet for seg er ingenting nytt, siden det har vært en av Viesers hjørnesteiner siden begynnelsen og vært en del av forretningsvirksomhetens naturlige utvikling.

«Hos oss i Vieser samarbeider ledelsen tett for å føre prosjektet videre. For å støtte denne viktige oppgaven har vi i høst blitt medlem i Green Building Council Finland», forteller Esa Mouhu, ansvarlighets-, utviklings-, og kvalitetsleder for Viesers bærekraftige utvikling.

Green Building Council Finland er en ideell organisasjon i Finland som er en del av det verdensomspennende World Green Building Council-nettverket. Den nasjonale foreningen har som formål å fremme CO2-nøytrale løsninger som støtter bærekraftig livsstil i tråd med sirkulær økonomi, og å bringe disse løsningene til å bli en del av all virksomhet i bolig- og byggebransjen.

«Medlemskap i Green Building Council Finland er et sterkt budskap for engasjementet i å utvikle byggebransjen og tøyle klimaendringen. Vårt mål er å bli med i komitésamarbeid der man deler beste praksiser og utvikler bransjen sammen med andre aktører i bransjen. Vi ønsker for vår del å fremme bærekraftig utvikling bl.a. med fremtidens materialvalg, og med hjelp av samarbeidet sikter vi på å minske våre produkters karbonfotavtrykk», skisserer Esa.

«Vi har alle eget ansvar og egen rolle i å utvikle bærekraftig forretningsvirksomhet. Hos Vieser ønsker vi å aktivt påvirke disse viktige temaer i vår forretningsføringene og i våre prosesser, gjennom hele organisasjonen. Green Building Council er et godt forum for oss for å kunne forene styrkene og bidra med vårt i denne felles misjonen», konstaterer Viesers administrative direktør Annika Jyllilä–Vertigans.

Mer om Green Building Council Finlands mål og virksomhet finner du her.

 

——

Det finske selskapet Vieser produserer unike designrister og gulvslukløsninger av høy kvalitet til inspirasjon og glede for alle, fra profesjonelle aktører innen bygg og anlegg og interiørarkitekter, til forbrukere med hus eller leilighet. Produktene produseres i Österbotten i Finland helt tilbake fra 1973. Cirka seks millioner Vieser-gulvsluk er hittil montert, og Vieser har virksomhet i Finland, Sverige, Norge og Estland.