Designhotellets nye dimensjon

I midten av Göteborg, ved vannkanten, finner man designhotellet Riverton som er blitt utvidet.

Designhotellet Riverton i Göteborg ble nylig utvidet. Denne nye, sterk visuelle og luksuriøse helheten krever spesiell oppmerksomhet på detaljer – også slike som man ikke er vant med å se som designvalg.

De store, glansende flisene i Riverton-hotellets helt nye baderom har fått selskap av Viesers slukrenner. Vieser Line-slukrenne med beleggbar slukrist er et perfekt valg når man ønsker å bruke store flis for å skape vakre og enhetlige overflater.

Når slukrennen er ved siden av veggen, kan man utføre hellingen i gulvet i én retning mot sluket. Dette for sin del gjør det mulig å anvende hele fliser uten at man må kutte den store flisen i mindre biter. Slik kommer flisens vakre form til sin fulle rett.

Baderommets luksuriøse look
Gulvsluk som tilpasser seg innredningen

En annen viktig egenskap ved en beleggbar rist er valgfriheten. Slukristen kan belegges slik som man har gjort i Riverton-hotellet, og få den til å nesten forsvinne blant gulvflisene. Alternativt kan slukristen belegges til å bli en del av mønsteret på gulvet. De ulike alternativene tjener fullt ut den visuelle helheten som man ønsker å oppnå.

På samme måte fungerer det å velge plassering for Vieser Line-gulvsluket i baderommet. Vanligvis ønsker man å plassere slukrennen nettopp ved veggen slik at hellingen i gulvet kan ordnes i én retning. Vieser Line er likevel like lett og trygt å plassere hvor som helst i baderommet. Plasseringen kan velges av rent visuelle grunner og uten å måtte kompromittere en trygg vannisolasjon.

I tillegg til slukristenes vakre design danner funsjonssikkerheten og den bekymringfrie hverdagen hjørnesteinene i Viesers produkter. Alle våre design-slukrister er alltid kompatible med de ekstremt effektive Vieser One-gulvslukene.

Til hotellbruk er disse egenskapene av uant viktighet. Viesers sluk fungerer effektivt. De leder vannet raskt bort fra gulvet, og det er lange rengjøringsintervaller. Dette er basert på Vieser One-slukenes sterke gjennomstrømmingseffekt som både tar det meste av smuss med seg og samtidig rengjør slukets vannlås ved normal bruk.

Når det til slutt blir tid for rengjøring, kan den nesten utføres i en håndomvending, uten spesielle verktøy eller særkompetanse. Dermed krever ikke dette sjeldne arbeidet ekstra opplæring – og i et hotellmiljø bruker det ikke opp den nøyaktig beregnede verdifulle renholdstiden.

Les mer om lett rengjøring.

Velfungerende gulvsluk, bekymringsfritt liv