Viesers lederteam for salg ble forsterket i begynnelsen av sommeren

Vieser har forsterket sine salgteam med nye salgsledere.

Anni Hakola er blitt utnevnt som los for Vieser Professional-salget i Finland og Estland. Anni bringer med seg til Vieser en sterk erfaring fra målrettet salg fra bl.a. Hilti og Karantia, der hun hadde lederoppgaver innen salg. Anni startet i Vieser den første juni.

Jens Persson er blitt utnevnt som ansvarlig for salget i Professional-kategori i Sverige. Jens kommer med en lang og bred erfaring innen salgsledelse i Norden. Han har tidligere arbeidet i tilsvarende posisjoner hos bl.a. Ifö, Nibe og Roth. Jens ble med i Vieser-teamet den 10. mai.

Disse utnevninger på ledernivå uttrykker vår vekststrategi og er et nytt steg mot en enda mer internasjonal virksomhet, forteller Annika Jyllilä–Vertigans, Viesers administrative direktør.