Ved bruk av vannmembranflens i Vieser-gulvsluk, må den synlige delen av flensen mellom slukristens ramme og slukets klemring beskyttes med mørtel?

Nei om risten til et Vieser-gulvsluk monteres enten med plastramme eller rustfri stålramme i forbindelse med flisleggingen. Den rustfrie stålrammen må monteres slik at vannmembranflensen blir skjult.