Er det mulig å kjøpe spesialvannlås til lave Vieser-gulvsluk?

Nei, det finnes ikke spesialvannlås for Viesers lave modeller.