Privat bolig, hjem i et tidligere bryggeri

Åbo, Finland

Familjen Hakala bor i Åbo i ett underbart hem byggt i slutet av 1800-talet. Fastigheten, som tidigare var en bryggeribyggnad, har sedan dess renoverats för bostadsbruk. Hakalas har velat kombinera både nytt och gammalt i sitt hem. Badrummen genomgick en total makeover under renoveringen. Vieser golvbrunnar har installerats i båda badrummen, vilket erbjöd lösningar bättre anpassade till lokalen istället för traditionella avlopp.

Läs artikeln

Produkter i bruk

Informasjon
År: 2020 Type: Dekorasjon Bygningstype: Privat leilighet
Vil du vite mer?
Per Arild Alfheim Area Sales Manager Norway +47 913 31 315 per@vieser.no