Vakuumventilen fungerer ikke, hva skyldes dette?

Mest sannsynlig er det blokkering i avløpsnettet, noe som gjør at en del av luften trykkes tilbake mot vakuumventilen. I en slik situasjon vil vakuumventilens pakning presse seg enda tettere mot vakuumventilen. For å identifisere blokkering, gjør slik: 1. Løsne vakuumventilen fra enden av avløpsrøret og legg et papirark på toppen av avløpsrøret. 2. Bruk utstyr koblet til avløpet: dersom papirarket flyr av gårde, har du sannsynligvis en blokkering i avløpssystemet.