Kan to forhøyningsringer monteres oppå hverandre? Kan den lave forhøyningsringen forlenges med noen av forhøyningsringene som leveres av produsenten?

To lave forhøyningsringer kan ikke monteres oppå hverandre. (Dimensjonene øverst i den lave forhøyningsringen skiller seg ut fra andre forhøyningsringer eller gulvsluk).

Den lave forhøyningsringen skal alltid være øverst og kan dermed ikke forlenges med andre forhøyningsringer.