Kan flere forhøyningsringer monteres oppå hverandre?

Maksimalt to forhøyningsringer kan monteres oppå hverandre.  Det er også mulig å plassere en lav forhøyningsring oppå en høy forhøyningsring, men det motsatte er ikke mulig.