Hvordan kan jeg lage en liten forhøyning for gulvsluket?

I slike situasjoner anbefaler vi den lave Vieser-forhøyningsringen. Emballasjen inkluderer en klemring som gjør det mulig å koble vannmembranen til forhøyningsringen. Lav forhøyningsring øker høyden med 12-16 mm. Høy forhøyningsring egner seg best til forhøyninger på mer enn 25 mm, og forhøyningsring med anboringer egner seg til forhøyninger på mer enn 66 mm.