Hvor kan vakuumventilen monteres?

Vieser-vakuumventil brukes i bygningens ventilasjonsrør når bygningens avløp er i direkte kontakt med uteluft. Med tillatelse fra kommunalteknisk avdeling i kommunen kan ventilasjonen også håndteres kun via vakuumventilen. Vakuumventilen skal monteres i en bygning på et sted hvor det ikke er fare for nedfrysning og over den aller øverste mulige vannstanden for avløpspunkter som ventilen betjener. Vakuumventilen må monteres på et sted hvor det er god tilgang til luft.