Er det mulig å forkorte anboringene til Vieser One-vertikalsluk, dersom disse gjør det vanskeligere å montere produktet?

Dersom man ikke trenger anboringer, kan de forkortes eller sages vekk (unngå imidlertid å skjære hull ved anboringen). Anboringene har et plastdeksel som må stikkes hull i før bruk, men det er ikke nødvendig om de ikke skal brukes.