A1606

Vieser vertikal golvbrunn på betongbjälklag med klinker och tätskit (SWE).dwg