A1486

Vieser horisontell golvbrunn på betongbjälklag med klinker och tätskit (SWE).dwg